Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: แก้ปัญหาส้วมกดไม่ลง

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: แก้ปัญหาส้วมกดไม่ลง คลายข้อสงสัย เกี่ยวกับเรื่องบ้าน และเรื่องสวน ซึ่งในสัปดาห์นี้มีปัญหาหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ส้วมกดไม่ลง ดังนี้

Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารบำบัด ห่างไกลโรคกระเพาะ

บริการด้านอาหาร: อาหารบำบัด ห่างไกลโรคกระเพาะ ในเรื่องของการรับประทานอาหาร เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องให้ความสำคัญ หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า การห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บคือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และที่สำคัญที่สุดก็คือ การรับประทานอาหารให้ตรงเวลา เพราะไม่อย่างนั้น อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระเพาะได้

Categories
News

บริการทำความสะอาด: จัดระเบียบบ้านให้การใช้ชีวิตประจำวันดีขึ้น

บริการทำความสะอาด: จัดระเบียบบ้านให้การใช้ชีวิตประจำวันดีขึ้น การจัดระเบียบบ้าน คือการจัดการพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยข้าวของหรือสิ่งต่างๆ จะต้องอยู่อย่างถูกที่ถูกทาง ไม่รกรุงรัง ไม่เกะกะ ไม่สกปรก และผู้อยู่อาศัยจะต้องสามารถใช้ชีวิตประจำวันอยู่ภายในบ้านได้อย่างสะดวกสบาย

Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: อากาศร้อน ทำให้แอร์ยิ่งทำงานหนักจริงหรือ?

บริหารจัดการอาคาร: อากาศร้อน ทำให้แอร์ยิ่งทำงานหนักจริงหรือ? หลายทราบกันดีอยู่แล้วว่า บ้านเราเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนอบอ้าว ยิ่งหน้าร้อนก็ยิ่งร้อนจนทำให้หลายคนอาจจะหงุดหงิด ไม่สบายตัว ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่มักจะชื่นชอบอากาศเย็นมากกว่าอากาศร้อน ทำให้ เครื่องปรับอากาศ เป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความจำเป็นสำหรับหลายบ้าน เพื่อคลายร้อน แต่ก็ต้องแลกกับการที่เราจะต้องมาเสียค่าไฟ เสียค่าใช้งานจากการที่เราใช้แอร์ เพราะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟเปลืองมากที่สุด และยิ่งต้องมาสู้กับสภาพอากาศบ้านเราแล้วด้วย ต้องบอกเลยว่า ต้องจ่ายค่าไฟมหาศาลในแต่ละเดือน

Categories
News

ขั้นตอน การให้ อาหารสายยาง ทางจมูก !

ขั้นตอน การให้ อาหารสายยาง ทางจมูก ! การให้อาหารทางสายยาง สามารถให้ได้หลายทางขึ้นอยู่กับร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยในกระบวนการให้อาหารว่าสามารถให้อาหารได้ทางไหน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด

Categories
News

บริการทำความสะอาด: ทำความสะอาดบ้านแบบง่ายๆ

บริการทำความสะอาด: ทำความสะอาดบ้านแบบง่ายๆ บ้าน เป็นสถานที่พักอาศัยหลับนอน ให้ความปลอดภัย ความสบาย ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีพ่อ แม่ ลูกและสมาชิกคนอื่นๆ และการดูแลรักษาบ้าน ทำให้บ้านน่าอยู่น่าอาศัย มองไปทางไหนก็ทำให้รู้สึกดี