Categories
News

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน โลกพัฒนาไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงของวันเวลา เมื่อมนุษย์ไม่ชอบการย่ำอยู่กับที่ การพัฒนาในด้านต่างๆ จึงเกิดขึ้น โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในทุกด้าน หลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้นสิ่งที่เราได้รับก็คือความก้าวล้ำทันสมัย มนุษย์จึงต้องเปิดสมองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกันในสังคมกับคนอื่นๆ

เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน แฝงตัวเข้าอยู่ในทุกกิจกรรมของเรา กลายเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราทุกคนและเป็นส่วนประกอบให้สังคมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกให้กับเราด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ เริ่มมีการใช้มากขึ้นในการทำงาน เพราะสามารถจดจำข้อมูลได้เยอะและรวดเร็ว ทำงานได้ตลอดเวลา ลดปริมาณแรงงานของคนได้

ตัวอย่างประโยชน์เด่นๆ ที่พบเห็นจากเทคโนโลยี เช่น

เรื่องการศึกษา สามารถทำให้คนที่อยู่ทางไกลได้รับการศึกษา โดยผ่านดาวเทียม และการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ ส่วนคนที่อยู่ในเมืองหรือสามารถรับข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายก็ทำให้ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นในการเรียนรู้ และการสืบค้นข้อมูลในการศึกษามากขึ้น หลายคนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่อยอดความรู้ความสามารถให้กับตนเอง

เรื่องการพาณิชย์ เช่น การฝากเงิน เบิกถอนเงิน โอนเงิน ผ่านตู้ATM มีความรวดเร็วมากขึ้นเพียงแค่ปลายนิ้ว แตกต่างจากอดีตที่เทคโนโลยียังไม่อำนวยความสะดวกต่อเราเท่านี้มาก่อน อีกทั้งการซื้อขายออนไลน์ที่กำลังพลิกผันเศรษฐกิจและสังคมไทยอยู่ในขณะนี้ด้วยเช่นกัน

เรื่องการสื่อสาร เช่น การสื่อสารผ่านวิทยุ โทรศัพท์ โทรศัพท์ เคเบิล หรือ แม้แต่อุปกรณ์การเล่น Social ต่างๆ ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวัน ก็มาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้คนในสังคมสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว

สิ่งเหล่านี้เองที่อำนวยความสะดวกให้เราจนกลายเป็นส่วนหนึ่งแบบไม่รู้ตัวไปแล้ว ดังนั้นเมื่อพบว่าชีวิตมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยี การเลือกใช้งานให้เกิดประโยชน์และโทษก็มีมากเช่นกัน ควรไตร่ตรองและเท่าทันความทันสมัยอย่าให้สิ่งเหล่านั้นครอบงำ ควรมีสติในการใช้งานและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี

ในเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวเรามีมากมายหลายอย่าง ๆ ที่จะช่วยให้เรามีความสะดวกสบายการการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามจะถือเป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันและสำคัญอีกด้วยวันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 เทคโนโลยีชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต บอกเลยว่าเราพบเห็นกันอยู่เป็นประจำ และแอดก็อยากเอามานำเสนอว่าความจริงแล้วด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงทำให้เทคโนโลยีมาอยู่รอบตัวเราอย่างแพร่หลาย

มาเริ่มกันที่ เทคโนโลยีชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย เทคโนโลยีแรกที่แอดอยากจะแนะนำ คือ เทคโนโลยีในการสื่อสาร ในปัจจุบันเรื่องของเทคโนโลยีที่เราในการสื่อสารมีมากมายหลายอย่างเป็นการเพิ่มความสะดวกในชีวิตประจำวันให้เราสามารถสื่อสารกับคนที่อยู่ไกลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อน ๆ

เทคโนโลยีชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย เทคโนโลยีที่สองที่แอดอยากจะแนะนำ คือ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การศึกษาในปัจจุบันในเรื่องของการเรียนที่เป็นแบบออนไลน์เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น หรือจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ในการเรียน แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของเนื้อหาการเรียน ข้อมูลในการศึกษาให้มีความง่ายดายและสามารถที่จะหาแหล่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความรู้ได้จากสมัยก่อน ในเรื่องของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันที่พบเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้ว

เทคโนโลยีชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย เทคโนโลยีที่สามที่แอดอยากจะแนะนำ คือ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เราซื้อจ่ายของออนไลน์ได้ง่ายขึ้น เรื่องของการซื้อของออนไลน์ในปัจจุบันบอกเลยว่าเป็นที่นิยมมาก เนื่องจากว่าเราไม่ต้องออกจากบ้านหรือไม่ต้องเดินทางให้วุ่นวาย ในเรื่องของเทคโนโลยีที่มาเสริมในส่วนการชำระเงินมากมาย เพิ่มความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยเป็นยิ่งนัก ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่หลายคนใช้ในชีวิตประจำวันเลยก็ว่าได้

ทั้งหมดที่แอดได้พูดถึงก็เป็นเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันที่เราพบเจอ เพื่อที่จะสร้างความสะดวกในการใช้ชีวิต ซึ่งเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันก็มีอีกมากมายที่จะมาเสริมความสะดวกให้มนุษย์นั้นเอง