Categories
News

กลุ่มสี่ประเทศเรียกร้องให้อิหร่านยุติข้อพิพาทกรณีเครื่องบินยูเครนตก

กลุ่มสี่ประเทศที่นำโดยแคนาดาได้ร้องขอให้อิหร่านยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อยุติข้อพิพาทเกี่ยวกับการยิงเครื่องบินขับไล่ของยูเครนตก เที่ยวบิน PS752 ของสายการบินยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ถูกยิงด้วยขีปนาวุธ 2 ลูกหลังจากบินขึ้นจากกรุงเตหะราน ผู้คนบนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมด 176 คน สามวันต่อมา อิหร่านยอมรับว่ายิงเครื่องบินตกโดยไม่ตั้งใจ

กลุ่มที่ประกอบด้วยแคนาดา สวีเดน ยูเครน และสหราชอาณาจักร ระบุว่า กำลังดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมกับอิหร่าน สี่ประเทศได้เรียกร้องค่าชดเชยในนามของครอบครัวของเหยื่อ ซึ่งหลายคนเป็นพลเมืองหรือผู้พำนักในประเทศเหล่านั้น พวกเขากล่าวหาว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านได้ทำการยิงขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ 2 ลูกโดยเจตนาและผิดกฎหมาย ในส่วนของอิหร่าน ระบุว่า การป้องกันภัยทางอากาศของตนอยู่ในภาวะตื่นตัวสูงในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ หลังจากยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพอิรัก 2 แห่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งกองกำลังสหรัฐฯ ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับสหรัฐฯ ในแถลงการณ์ร่วมที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ ทั้งสี่ประเทศ ขอให้อิหร่านยื่นอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันในข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการตกของเที่ยวบิน PS752 ภายใต้สนธิสัญญาพหุภาคีปี 1971 ว่าด้วยภัยคุกคามต่อการบินพลเรือน